Privacy- en cookie verklaring

Privacy verklaring

Algemeen

Fijn dat je dit document leest. Ik informeer je namelijk graag hoe jouw (persoons)gegevens door mij worden verwerkt en/ of gebruikt. Op deze manier voldoe ik aan mijn verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). En het is goed dat jij op de hoogte bent van wat er door mij met de (persoons)gegevens wordt gedaan, welke rechten je hebt en hoe je jouw wensen rondom jouw (persoons)gegevens kunt aangeven.

 

Deze verklaring is uitsluitend van toepassing op mijn diensten. Wees je daarom bewust dat ik niet verantwoordelijk ben voor het privacy- en/of cookiebeleid van eventuele genoemde andere organisaties en bedrijven op mijn website. Het komt soms wel voor dat jouw (persoons)gegevens worden gedeeld met anderen, omdat zij mij ondersteunen in mijn bedrijfsvoering. Welke partijen dat zijn, lees je in deze verklaring.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijs ik jou graag naar de website van de AP www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Mark Schadenberg

Mijn onderneming Mark Schadenberg staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66756642. Het is een eenmanszaak, gevestigd in Almere (1349 BD, 58). Heb je vragen over de bescherming van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op met mij via [email protected].  

 

Gebruik (persoons)gegevens

Op mijn website www.markschadenberg.com (hierna: mijn website) kun jij jouw (persoons)gegevens achterlaten. Zo vraag ik via bijvoorbeeld het contactformulier jouw naam, geboortedatum je hulpvraag, wat je al hebt gedaan tot het moment van het contact opnemen met mij. Ook als mijn (mogelijk toekomstige) klant verzamel ik een aantal van jouw (persoons)gegevens.

 

Persoonsgegevens die ik kan verzamelen

Hieronder tref je een overzicht van de (persoons)gegevens die ik van jou kan verwerken. Die gegevens heb je zelf gegeven of zijn af te leiden uit openbare registers of social media. Let er op dat gegevens over jouw activiteiten op mijn website, jouw internetbrowser en apparaat type, jouw IP-adres en jouw locatiegegevens eventueel ook worden verzameld mocht je die optie niet hebben uitgeschakeld in jouw browser en dat jouw IP-adres en locatiegegevens soms ook persoonsgegevens zijn.

 

 

 • Voor- en achternaam;
 • adres- en/of postbusgegevens;
 • geboortedatum;
 • klacht, gezondheidsgegevens, familiepatronen;
 • telefoonnummer & berichten;
 • e-mailadres & e-mailberichten;
 • betaalgegevens;
 • socialmedia-accountnamen & reacties.

 

 

Waarom is het verwerken van persoonsgegevens nodig?

Persoonsgegevens verwerken is niet zomaar toegestaan. Hiervoor moet ik doelen hebben bepaald. De doelen van de voorgenoemde verwerking van de persoonsgegevens die ik van jou verzamel moeten vervolgens gerechtvaardigd zijn. In de AVG zijn daarom zes grondslagen vastgesteld:

 

 

 1. het algemeen belang;
 2. het gerechtvaardigd belang;
 3. vitale belangen;
 4. op basis van een overeenkomst;
 5. op basis van een wettelijke plicht;
 6. op basis van toestemming.

 

DoelGrondslag
1.     Voor het afhandelen van jouw betalingOmdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst
2.     Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail), als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voerenOmdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst
3.     Om jouw (informatie)aanvraag in behandeling te kunnen nemenOmdat ik hier een gerechtvaardigd belang bij heb
4.     Om een nieuwsbrief te kunnen sturenOmdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven
5.     Om jouw vraag (online) te kunnen beantwoordenOmdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
6.     Om het aanbod te kunnen verfijnen en een gerichter aanbod te kunnen makenOmdat ik hier een gerechtvaardigd belang bij heb
7.     Bij een wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifteVoor het naleven van een wettelijke verplichting
8.     Omdat ik graag een mooie review op mijn kanalen wil laten zienOmdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven.
9.     Omdat ik graag een passend advies althans een passende behandeling geefOmdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Ik verwerk zonder toestemming geen gevoelige persoonsgegevens van klanten, betrokkenen of websitebezoekers. Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op en dan verwijder ik de informatie.

Ik verzamel tijdens en voor de uitvoering van onze overeenkomst, in alle gevallen jouw gezondheidsgegevens, namelijk jouw klachtenpatroon, informatie over familielijnen. Dit zijn bijzondere persoons gegevens. Ik heb die nodig om een goed beeld te kunnen vormen van jouw klachten en daar advies op te geven. Jij hebt hier toestemming voor gegeven.

Hoelang jouw gegevens bewaard worden

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

PersoonsgegevensTermijnReden
Voor- en achternaam7 jaar (Belastingwetgeving) of zolang je staat ingeschreven op mijn mailinglist.Om aan mijn wettelijke verplichting te voldoen
Adres- en/of postbusgegevens7 jaar (Belastingwetgeving)Om aan mijn wettelijke verplichting te voldoen
TelefoonnummerZolang de overeenkomst looptOm contact met je te kunnen opnemen
GezondheidsgegevensZolang de overeenkomst loopt en tot 1 jaar na het einde daarvanOm de overeenkomst uit te kunnen voeren
Betaalgegevens7 jaar (Belastingwetgeving)Om aan mijn wettelijke verplichting te voldoen
E-mailadresZolang de overeenkomst loopt en tot maximaal 1 jaar nadat onze overeenkomst is gestopt of zolang jij staat ingeschreven voor mijn nieuwsbrief.Om jou te kunnen informeren of contact met je kunnen opnemen na het invullen van een online contactformulier of om jou een nieuwsbrief te kunnen sturen
(E-mail)berichtenZolang de overeenkomst loopt en tot maximaal 1 jaar nadat onze overeenkomst is gestopt.Om gegevens van jou te kunnen terugvinden
Reactie op en/of via kanalen zoals WhatsApp, Facebook, LinkedIn YouTube, Spotify, Instagram, Vimeo.Onbepaalde tijdWanneer je op een artikel reageert blijft de reactie staan zolang het artikel online staat. Dit is voor onbepaalde tijd, tenzij jij zelf beslist dat jouw reactie moet worden verwijderd. Bij het verwijderen van een reactie worden alle persoonlijke gegevens verwijderd. Er wordt niets gedaan met de ontvangen reacties. Reacties zie ik als enthousiaste betrokkenheid bij een artikel. In sommige gevallen kan ik jou ook taggen, maar alleen na jouw toestemming.
Socialmedia-accountnamenVoor onbepaalde tijd, tenzij jij deze gegevens zelf verwijdertOm te kunnen reageren op jouw reactie op social media accounts
Overige persoonsgegevens die je actief verstrektZolang de overeenkomst loopt en tot maximaal 1 jaar nadat onze overeenkomst is gestopt.Nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst

Gegevens delen met derden/anderen

Jouw gegevens worden niet verkocht aan derden en jouw informatie wordt uitsluitend verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met de bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht (verwerkers), sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf wel verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met derden die zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking (de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijken), hoef ik geen overeenkomst af te sluiten.

 

Met de volgende derden deel ik persoonsgegevens:

 

DerdenCategorieDoel delenWelke gegevens
Website provider TransIpVerwerkerVoor het hosten van mijn websiteVersleutelde gegevens
Hostingpartij TransIpVerwerkerVoor het back-uppen van mijn websiteVolledige back-up website
E-mailprovider TransIpVerwerkerVoor het hosten van e-mailsVersleutelde gegevens
Mailingpartij Active CampaignVerwerkingsverantwoordelijkeVoor het verzenden van mijn mailingsNaam, mailadres
Huddle online leeromgevingVerwerkingsverantwoordelijkeOm jouw account te huizenNaam, mailadres
Plug & PayVerwerkingsverantwoordelijkeOm online betalingen te kunnen ontvangenBankrekeningnummer, (bedrijfs)naam, adresgegevens, mailadres
Betaaldienst Mollie van waaruit je kunt betalen via Apple Pay, Ideal en Klarna.VerwerkingsverantwoordelijkeOm betalingen voor mij te genererenBankrekeningnummer, naam, adres,

IBAN, BIC, BTW nummer

Bank RabobankVerwerkingsverantwoordelijkeOm betalingen voor mij te genererenBankrekeningnummer, naam, adres,

IBAN, BIC, BTW nummer

Jortt, boekhoudsysteemVerwerkerOm de boekhouding in te doenBankrekeningnummer, naam, (mail)adres, IBAN, BIC, BTW nummer
Virtual AssistentVerwerkerOm mij te ondersteunen in mijn bedrijfsvoeringBankrekeningnummer, naam, (mail) adres, IBAN, BIC, BTW nummer, overige gegevens
Marketeer(s)VerwerkerOm mij te ondersteunen in mijn bedrijfsvoeringNaam, mailadres

 

BoekhouderVerwerkerOm mij te ondersteunen bij de boekhoudingBankrekeningnummer, naam, adres,

IBAN, BIC, BTW nummer

CalendlyVerwerkingsverantwoordelijkeOm digitale afspraken te kunnen inplannenNaam, mailadres

 

Doorgifte derde landen

Ik probeer persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkom ik er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten (Calendly, Vimeo, WhatsApp, Facebook, LinkedIn YouTube, Spotify, Instagram). Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. Met alle verwerkers, binnen en buiten EER, is een verwerkersovereenkomst gesloten. De Partijen houden zich in ieder geval aan de ‘Privacy Shield principles’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Hoe de netwerken omgaan lees je hier: Vimeo, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, YouTube, Spotify en Instagram.

Jouw recht tot het inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens

Jij hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dergelijke verzoeken kun je mailen naar mij.  Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand op je verzoek reageren. Als jouw verzoek zeer specifiek of buitenproportioneel is, dan kan de termijn door mij worden verlengd met 2 maanden.

 

Jouw rechten tot intrekken, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Beveiligen

Ik neem fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dat betekent ook dat ik de (persoons)gegevens die ik ontvang, vertrouwelijk behandel zodat ze niet zomaar in verkeerde handen vallen.

Fysieke kopieën

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt.

Website

Mijn website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Ook betekent dit dat jouw verbinding met mijn website privé is. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Mijn websitebeveiliging wordt regelmatig bijgewerkt.

Wifi

Verder maak ik gebruik van bekende beveiligde Wifi-netwerken, tenzij dit om gewichtige redenen niet kan.

Apparaten

Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Dit zijn een laptop en smartphone met een inlogbeveiliging door middel van een gezichtsherkenning en/of vingerafdruk en/of wachtwoord.

Systemen

Daarnaast zijn de gebruikte systemen ook beveiligd met een wachtwoord.

Geen goede beveiliging of misbruik van jouw gegevens?

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de persoonsgegevens, neem dan contact op met mij.

 

Jouw recht tot indienen klacht

Ik wil je er tot slot op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de AP, als je van mening bent dat ik niet voldoe aan de privacyregelgeving als bedoeld in de AVG. Een klacht indienen kun je hier.

 

Wijzigingen

De teksten op mijn website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor mijn privacyverklaring. Deze versie is van 1 november 2023 en als er wijzigingen zijn, plaats ik hiervan steeds de nieuwste versie op mijn website. Als wijzigingen directe gevolgen hebben voor jou, informeer ik jou zoveel mogelijk rechtstreeks.

 

 

Cookie verklaring

Cookies

Mijn website gebruikt diverse cookies. Door het hebben van deze cookieverklaring, voldoe ik niet alleen aan de verplichtingen uit de Telecommunicatiewet & Cookiewet (toekomstige e-Privacy verordening), maar weet jij ook precies hoe jij met deze cookies kunt omgaan.

 

Wat is een cookie

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen er met name voor dat mijn website naar behoren werkt. Cookies onthouden bijvoorbeeld jouw instellingen en met cookies kan ook mijn website worden geoptimaliseerd.

 

Analytische cookies, functionele en social media related tracking cookies

Mijn website maakt gebruik van analytische cookies, functionele cookies en social media related tracking cookies. Bij het plaatsen van de functionele cookies hoeft er geen toestemming van jou te worden gevraagd. Bij het plaatsen de social media related tracking cookies vraag ik om jouw toestemming via de cookiebanner. Mijn website maakt verder geen gebruik van andere cookies.

 

Analytische cookies

Via mijn website wordt een cookie wederom een functionele cookie, geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Dit wordt gebruikt om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers mijn website gebruikt.  Ik heb Google Analytics zo ingericht dat de statistieken anoniem zijn en niet te herleiden te zijn tot een bepaald persoon. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op en ik heb Google in elk geval niet toegestaan de via mijn website verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten. De bewaartermijn is 14 maanden. Meer informatie lees je hier. En de opt-out mogelijkheid lees je hier.

 

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, buiten de EER dus. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van gegevens.

 

Permanente cookie

Met behulp van een permanente cookie kan mijn website jou herkennen bij een nieuw bezoek op mijn website. Dit is een zogenaamde functionele cookie. Mijn website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kan mijn website dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van mijn website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

 

Sessie cookie

Met behulp van een sessie cookie kan ik zien welke onderdelen van mijn website je met dit bezoek hebt bekeken. Dit is een zogenaamde functionele cookie. Mijn website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld.  Ik kan mijn dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

 

Social media related tracking cookies

De social media related tracking cookies zoals de social media pixel van Facebook en “ Google lead services”, volgen het bezoek aan mijn website om daarmee een profiel van websitebezoekers op te bouwen. Dit doen zij via de cookies die op jouw apparaat worden geplaatst.

 

 

De informatie verzameld door Facebook en Google wordt overgebracht naar en door de partijen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Ze stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt (wederom) in dat sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegeven.

 

 

Ook heb ik Facebook niet toegestaan de via mijn website verkregen informatie te gebruiken voor andere (Meta)diensten. De bewaartermijn is 26 maanden en ik heb hier geen invloed op. Meer informatie hierover lees je in het privacy beleid van Meta.

Google reCAPTCHA

Daarnaast gebruikt mijn website Google reCAPTCHA. Als eerste controleert reCAPTCHA of er al eerder een cookie van Google is geplaatst op jouw device. Vervolgens wordt er een cookie toegevoegd aan je browser en er wordt een volledige snapshot gemaakt van het browservenster. Elke pixel wordt daarbij vastgelegd. Voor een goede analyse verzamelt Google browser- en gebruikersinformatie, deze omvat onder meer:

 

 

 • Cookies die Google de laatste 6 maanden heeft geplaatst;
 • Hoeveel muisklikken je in de browser maakt;
 • Jouw scrolgedrag;
 • Het CSS van de webpagina;
 • De systeemdatum en -tijd;
 • Het IP-adres;
 • Of je bent ingelogd in je Google account;
 • De ingestelde taal van je browser;
 • Geïnstalleerde invoegtoepassingen in je browser;
 • Alle Javascript-objecten;
 • De snelheid waarmee je het formulier invult.

 

De informatie verzameld door Google wordt overgebracht naar en door de partijen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Ze stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt (wederom) in dat sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Ik heb Google niet toegestaan de via mijn website verkregen informatie te gebruiken voor andere (Google)diensten. De bewaartermijn is 26 maanden en ik heb hier geen invloed op. Meer informatie hierover lees je in het privacy beleid van Google.

 

Cookies weigeren, blokkeren en verwijderen

Je kunt cookies weigeren, je kunt cookies blokkeren en je kunt je afmelden voor cookies. Dit doe je door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kunt cookies altijd eenvoudig blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je jouw internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst.  Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheden de helpfunctie van je browser. Want hoe je de instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg als nodig de helpfunctie van jouw browser of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

 

Let wel op: als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettige gebruik van deze website. Wees je er dus van bewust dat als je geen cookies wilt, ik niet kan garanderen dat mijn website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je mijn website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en zij kunnen daardoor vaker worden herhaald. Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via de tracking van mijn website advertenties aan je vertonen.

 

Onvoorziene cookies

Het kan ook voorkomen dat via mijn websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan ik niet altijd op de hoogte ben. Kom je onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in het overzicht uit deze verklaring? Laat het dan weten per mail. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

 

Opt-out

Over het gebruik van bovenstaande cookies, wordt op mijn website (waar nodig) toestemming gevraagd. Als je niet wilt dat jouw gegevens getrackt worden, dan raad ik je aan om geen toestemming te geven (opt-out) of om zelf privacy-bevorderende browser-plug-ins te installeren.

Wijzigingen

De teksten van mijn website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor deze cookieverklaring. Deze versie is van 1 november 2023 en als er wijzigingen zijn, plaats ik hiervan steeds de nieuwste versie op mijn website.

Meld je aan!